Sports

Revista d’esports publicada a Barcelona el 1908.

Defensora de l’ideal higienista, s’erigí en òrgan propagador de la cultura física, com a funció eminentment educativa. Dirigida per Joan Sunyé, Ricard Cabot n’havia impulsat la creació i hi figurà com a redactor. Hi col·laborà el dibuixant Apa. Fou el primer periòdic esportiu en català i duia per subtítol “Revista catalana d’educació física”. Se’n publicaren com a mínim 5 números.