a última hora

a darrera hora
f

A l’acabament del dia o de la part del dia que hom expressa.