abalisar

tr

Senyalar (un indret de la mar, d’un riu, d’un canal navegable; una ruta aèria; els obstacles, edificis o pistes d’un aeroport; una via de circulació terrestre; etc.) amb balises per orientar els navegants, els aviadors, els conductors, etc., o advertir-los d’un perill.