abat

m
Cristianisme

Rector, curat d’una parròquia.