abat mitrat

m
Cristianisme

Abat que usa insígnies pontificals.

Els primers foren els abats de Saint Denis de París al s IX; pràcticament ja ho ren tots a partir del s XIV. El primer que obtingué el privilegi d’usar totes les insígnies pontificals fou l’abat de Montserrat Miquel Muntadas.