‘Abd al-Qādir al-Ǧīlānī

(Nif, Pèrsia, 1077/78 — Bagdad, 1166)

Escriptor àrab, fundador de la secta qādiriyya.

És autor d’una col·lecció de sermonaris i llibres piadosos que assoliren una gran fama a tot el món de l’islam. Els musulmans el veneren com a sant (awliyā').