‘Abd Allāh ibn ‘Iṣām al-Hawlānī

(?, principi del segle X — la Meca, després del 962)

Segon valí omeia de les Balears.

Fou nomenat pel poble, i el califa ‘Abd al-Raḥmān III confirmà el nomenament. El 962 renuncià el càrrec i se n'anà en pelegrinatge a la Meca, on morí.