‘Abd Allah ibn Mūsà ibn Nuṣayr

(?, ? — ?, 714)

Governador d’Ifrīqiya, fill de Mūsà ibn Nuṣayr.

El 707, quan encara no havia estat nomenat per al càrrec, capitanejà el primer assalt a les Balears, de retorn d’unes ràtzies per Sicília i per Sardenya. Se n'endugué un gran botí i, entre d’altres, capturà els governadors bizantins de Mallorca i de Menorca. Fou destituït i assassinat per ordre del califa Sulaymān.