‘Abd Allāh ibn Yāsīn

Abd Al·là ibn Yassin (ar)
(?, ? — ?, 1059)

Fundador de la secta dels almoràvits.

Establert vora el riu Senegal, organitzà militarment els seus seguidors; posteriorment es dirigí al nord, on sotmeté les tribus del Sàhara Occidental i s’apoderà del Magrib. En morir, el succeí en el poder, després d’una sèrie d’intrigues femenines, Yūsuf ibn Tašfīn.