abdicació

f
Dret

Renúncia voluntària del monarca a favor de qui el segueix en la línia successòria.

Bé que normalment l’abdicació es produeix per un acte explícit de renúncia, històricament ha estat admesa l’abdicació per actes tàcits, tals com el matrimoni del monarca o la seva absència del regne, realitzats sense l’autorització de l’assemblea parlamentària.