Abdies

‘Obadyā, ‘Obadyāhū (he)

(?, segle VI aC? — ?, segle V aC?)

Un dels dotze profetes menors d’Israel.

És considerat l’autor de l’anomenat llibre d’Abdies, el més curt de l’Antic Testament (21 versicles), dirigit contra els edomites, poble semita del sud de la Palestina. Fou redactat, probablement, vers l’any 500 aC.