abductor
| abductora

adj
Química

Dit dels tubs que en els aparells de laboratori recullen els gasos despresos en una reacció.