abell

seguer
m
Apicultura

Niu fet per les abelles en un lloc silvestre com ara una escletxa d’una roca, un tronc d’arbre, etc.