Abella

Llogaret del municipi de les Paüls (Ribagorça), dins el terme de la parròquia i antic municipi d’Espés; situat a 1.385 m, sota el tossal d’Abella (1.544 m), al camí que des de les Paüls duu al port de les Ares i al Turbó.