abeurar

tr
Construcció i obres públiques

Mullar les parets abans de revestir-les o arrebossar-les per tal que el nou revestiment o arrebossat s’hi agafi bé.