Abigaïl

Muller de Nabal, prohom de Carmel (al S de Judà).

Quan David fou perseguit, dansà davant d’ell i l’alimentà per tal d’aplacar-li la ira. Mort Nabal, David la prengué per esposa. Establerts a Hebron, tingué d’ell un fill de nom Kilab (o Daniel).