abiosi

anabiosi
f
Biologia

Suspensió aparent de la vida per reducció de l’activitat metabòlica.

Sol comportar una deshidratació més o menys intensa dels organismes i l’aparició de cobertes aïlladores. Generalment, és una forma de resistència davant un medi advers. Protozous i bacteris presenten les formes d’abiosi més conspícues: cists i endòspores, respectivament. Rotífers, tardígrads i alguns crustacis, nemàtodes, briozous i esponges d’aigua dolça presenten semblantment formes abiòtiques; com a tals també cal considerar les espores perdurants, les llavors de les plantes superiors, els esclerocis dels fongs i algunes altres formes de resistència animal i vegetal.