abonaré

m

Document pel qual hom assegura o promet el pagament d’una quantitat, pagaré.