Abraham Abū-l-‘Afiya

(Saragossa, 1240 — ?, ?)

Cabalista hebreu resident a Tudela (Navarra).

Consta que el 1271 es trobava a Barcelona de tornada d’un viatge a Terra Santa. El 1280 intentà de convertir a la càbala el papa Nicolau III. A Sicília, cap al 1290, s’anuncià com a Messies, motiu pel qual fou censurat pel rabí Šělomó ben Adreṭ de Barcelona. És autor de nombroses obres cabalistes i donà un gran impuls als procediments de la Guematrià o càbala aritmeticogeomètrica.