Abraham Bay

Badia de la província dels Territoris del Nord-oest (Canadà).