abric del Filador

Jaciment del municipi de Margalef de Montsant (Priorat) que ofereix una seqüència cronològica de tot el període epipaleolític a Catalunya, en les seves diverses fàcies, fins al Neolític inicial.

Fou excavat per S. Vilaseca entre els anys 1930 i 1960 (intermitentment) i, d’ençà del 1979, ho és per J.M. Fullola.