abrilejar

intr

Fer a l’abril un temps variable, amb ventades i pluges freqüents.