abstencionisme

m

Actitud d’abstenció sistemàtica d’intervenir en una qüestió, especialment en una elecció.