Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘il al-Ǧu‘fi al-Buhārī

(Bukhara, Transoxiana, 810 — Samarkand, Transoxiana, 870)

Tradicionalista musulmà.

Viatjà pel món islàmic recollint tradicions orals, que classificà temàticament en al-Ǧāmi ‘al-Ṣaḥiḥ (‘El recull veritable’). Compongué també una Ta'rīh (‘Història’), compendi de biografies dels transmissors de tradicions.