Abū Ḏarr al-Ġifārī

(?, ? — ?, 652)

Company de Mahoma.

Les seves idees, com ara que no era lícit acumular béns, han donat peu, modernament, a la teoria que les doctrines comunistes són pròpies de l’islam.