Abū Ṭālib

(?, ? — ?, 619)

Oncle de Mahoma.

Quan aquest restà orfe, el recollí i li ensenyà l’ofici de conductor de caravanes. No es convertí a la nova religió.