Acadèmia de Ciències de Rússia

Rossiskaja Akademija Nauk (ru)

Institució científica de tipus general, resident a Moscou, continuadora de l’Acadèmia Russa de les Ciències, fundada a Sant Petersburg per Pere el Gran el 1725, i estructurada en seccions que corresponien a les quatre grans acadèmies franceses d’aquell temps.

Prengué posteriorment els noms d'Acadèmia de Sant Petersburg i d'Acadèmia Imperial. L’any 1917 fou reestructurada i recuperà el seu nom primitiu, que canvià entre 1925-91 pel d'Acadèmia de les Ciències de l’URSS. És la primera institució de la recerca científica de Rússia. El 1991 tenia 332 membres numeraris, 570 corresponents i 137 d’estrangers, i era organitzada en 18 departaments: ciències físiques, matemàtiques i tècniques; química i ciències biològiques; ciències de la terra; ciències socials; departament siberià de Novosibirsk; departament d’Extrem Orient; departament dels Urals i seccions i centres de recerca. D’aquests departaments depenien prop de 400 institucions científiques. Durant el règim soviètic estigué directament subordinada al consell de ministres de l’URSS i era regida per un presídium del qual depenien també biblioteques i editorials. Exercia, així mateix, un paper director amb relació a les acadèmies de ciències de les antigues repúbliques soviètiques. El 1991 editava més de 200 publicacions periòdiques.