Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya

Institució fundada a Barcelona el 1777 amb el nom d’Acadèmia de Jurisprudència Teoricopràctica.

Interrompudes les seves activitats durant la guerra del Francès, les reprengué —per iniciativa del Col·legi d’Advocats de Barcelona— el 1840. Des de llavors resideix al domicili del Col·legi d’Advocats. És integrada per 36 acadèmics numeraris. Té per finalitat la investigació i l’estudi del dret, el foment de la cultura jurídica, i l’emissió de comunicacions i dictàmens sobre projectes i reformes legislatius, i n’han format part els més importants juristes catalans. L’any 1936 organitzà el I Congrés Jurídic Català, i el 1971, juntament amb altres entitats, organitzà el II Congrés. Ha estat presidida, entre altres, per Manuel Duran i Bas, Amadeu Hurtado, Joan de Déu Trias de Bes, Lluís Duran i Ventosa, Antoni Borrell i Soler i Ramon M. Roca i Sastre.