Acadèmia del Cinema Europeu

Institució fundada el 1989, amb seu a Berlín, per tal de promoure els interessos de la indústria cinematogràfica europea.

Creada inicialment amb el nom de Societat del Cinema Europeu, el seu primer president fou Wim Wenders. La seva activitat més destacada és la presentació anual dels Premis del cinema europeu, coneguts antigament amb el nom de Felix.