Acadèmia Mallorquina de Literatura, Antiguitats i Belles Arts

Institució fundada a Palma el 1837 per un grup d’erudits, entre els quals Joaquim M. Bover i Antoni Furió.

Les seves activitats foren dirigides a la recol·lecció d’objectes arqueològics, de llibres rars i d’obres d’art. Foren redactades diverses memòries sobre temes històrics i literaris. Nomenà membres corresponents, entre d’altres, Antoni Ramis i Ramis, Fèlix Torres i Amat i Pròsper de Bofarull. Establí relacions amb altres acadèmies catalanes i de diversos països. Fou dissolta abans d’un any de la seva fundació per ordre del rei, a causa de la significació política d’alguns dels seus membres.