Academia Naturae Curiosorum

Institució fundada el 1652 a Schweinfurt (Francònia, Alemanya) per G.L. Bausch.

L’any 1867, Leopold I de Baviera li donà l’oficialitat i el títol de reial. Carles VII, el 1742, ratificà aquell decret i per això fou coneguda amb el nom d'Academia Sacri Romani Imperii Caesarea-Leopoldina-Carolina Naturae Curiosorum. Tingué la particularitat de no tenir domicili fix, per tal com seguia el del seu president. Durant el segle XIX tingué el centre a Bonn, Jena i Dresden; des del 1878 radica a Halle i és anomenada Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. Es consagrà a la recopilació de curiositats mèdiques i biològiques. Les publicacions d’aquesta acadèmia han tingut diversos títols: Miscellanea Curiosa (1670-1706), Ephemerides (1712-22), Acta Phisico-medica (1724-54), Nova Acta Leopoldina (1759-92), Leopoldina (1859).