academicisme

m
Art

Aplicació a les obres d’art d’un esperit formalista, que substitueix l’expressió espontània per una correcció en relació amb les normes artístiques tradicionals, generalment propugnades per les acadèmies d’art.