Académie des Sciences

Acadèmia fundada a París el 1666 pel ministre Jean-Baptiste Colbert i reorganitzada el 1699 per Lluís XIV.

Té 130 membres titulars, dos dels quals són secretaris perpetus i els altres es reparteixen entre vuit seccions. Aquestes seccions s’agrupen en dues divisions: la de ciències matemàtiques i físiques i la de ciències químiques i naturals.