acalorament

acalorada
m
Patologia humana

Congestió perifèrica, sobretot de la cara, causada per una assolellada, per un exercici excessiu o per un estat febril.