acaparar

tr

Adquirir i retenir (d’una mercaderia) una quantitat extraordinària amb finalitat especulativa, agabellar.