Accademia Nazionale di San Luca

Acadèmia artística de Roma fundada definitivament per Federico Zuccari l’any 1593.

A més de les seves activitats d’ordre pedagògic, tingué importants funcions representatives i una intensa vida corporativa. Era oberta als artistes estrangers, com Nicolas Poussin i Josep Ribera. L’any 1874 fou creat un Reale Istituto delle Belle Arti, que n'assumí les funcions.