acció de Vicálvaro

Aixecament dels generals Leopoldo O’Donnell i Domingo Dulce, les tropes dels quals, el 30 de juny de 1854, combateren contra l’exèrcit governamental prop de l’antic municipi castellà de Vicálvaro, actualment incorporat a Madrid, i que desencadenà la Revolució del 1854 .