Acció Nacionalista Valenciana

Acció Valenciana

Grup nacionalista de tendència catòlica fundat l’agost de 1933.

La majoria dels seus membres provenien de l'Agrupació Valencianista de la Dreta. El setmanari Acció, publicat des del maig de 1934, en fou el portaveu. La seva ideologia és un calc de la Derecha Regional Valenciana, de la qual únicament diferia en les seves concepcions nacionalistes. Els punts doctrinals més característics són: afirmació de l’existència de la personalitat nacional valenciana i, en conseqüència, exigència de plena autonomia per al País Valencià; confessionalisme catòlic; propugnació d’una “democràcia jeràrquica corporativa”; monolingüisme oficial a les comarques catalanes del País Valencià. Des del 1935 adoptà la denominació d'Acció Valenciana.