acerar

tr
Tecnologia

Reduir la proporció de carboni en el ferro colat mesclant el cubilot ferro dolç o ferritja d’acer.