acerar

tr
Disseny i arts gràfiques

Operació que consistia a recobrir per galvanoplàstia les planxes de coure amb una capa finíssima de ferro; actualment però, el recobriment es fa amb níquel o crom.

Amb aquest procediment, hom aconsegueix una durada més llarga en els gravats fets en planxa de coure per tal d’impedir que es gastin, si la tirada és llarga.