acetat de polivinil

m
Química

Polímer de l’acetat de vinil CH 3 COOCH=CH 2 .

Presenta l’estructura:

La reacció de polimerització de l’acetat de vinil és molt lenta a temperatura ambient, per això es catalitza mitjançant llum ultraviolada o bé addicionant peròxids o ozó. És una resina amb propietats adhesives que s’utilitza com a cola per a la fusta i en l’obtenció de cuir artificial. Les seves dispersions es fan servir en el camp de la construcció. Pertany al grup de plàstics de polimerització.