acetilcolina

CH3COOCH2CH2N-(CH3)3OH
f
Bioquímica

Hidròxid de (β-acetoxietil) trimetilamoni que exerceix un important paper en la fisiologia de la fibra nerviosa.

El clorur i el bromur d’acetilcolina, d’interès en medicina, són preparats esterificant amb anhídrid acètic l’halogenur de colina corresponent, i donen cristalls higroscòpics, molt solubles en aigua, que es fonen, respectivament, a 149-152°C i a 143° C.