acetofenona

Cetona fenil metílica, C6H5COCH3
f
Química

Líquid incolor que bull a 201,7°C i es congela a 19,7°C; és soluble en els dissolvents orgànics i molt poc en aigua.

Hom l’obté acetilant el benzè (per reacció de Friedel i Crafts), o bé oxidant l’etilbenzè, i com a subproducte de la fabricació del fenol per oxidació del cumè. És utilitzada en perfumeria per a donar l’olor de la tarongina.