acetona

f
Biologia

Compost resultat de l’oxidació metabòlica dels greixos i d’alguns aminoàcids.

És formada al fetge i destruïda, llevat de casos patològics, a la perifèria de l’organisme.