àcid acrílic

àcid propenoic, HC =CHCOOH
m
Química

Líquid corrosiu, d’olor acre, miscible amb aigua, alcohol i èter, que bull a 141,3°C i es congela a 12,3°C.

Es polimeritza molt fàcilment en presència d’oxigen, donant primerament un dímer de fórmula H2C = CHCOOCH2CH2COOH i a continuació polímers solubles en aigua. Per copolimerització permet d’introduir grups carboxil en els copolímers, amb totes les propietats que en deriven. Les seves reaccions són les generals dels àcids carboxílics i les dels composts vinílics. Pot ésser obtingut per oxidació de l’acroleïna o per hidròlisi de l’acrilonitril, però és fabricat industrialment pels mateixos procediments que els seus èsters acrilat, és a dir, a partir de l’acetilè, de la β-propiolactona i del 2-cianoetanol. El producte industrial és subministrat amb un inhibidor (monoèter metílic de la hidroquinona). És utilitzat com a monòmer per a obtenir polímers acrílics, alguns acrilats per esterificació i com a intermediari en síntesi orgànica.

Propietats físiques dels èsters acrílics

acrilat de punt d’ebullició, ºC punt de fusió, ºC punt d’inflamabilitat en vas obert, ºC solubilitat en 100 g d’aigua a 20 ºC
metil 80,5 -76,5 7 5,48
etil 99,4 -72 13 1,50
isobutil 63 (50 mm Hg) - 30 -
butil 146,1 -54,5 44 0,32
2-etoxietil 174,1 -47,3 77 5,5
2-cianoetil 103 (10 mm Hg) -16,9 63 4,2
2-etilhexil 213,5 -90 39 0,34