àcid adípic

àcid hexandioic, HOOC (CH2)4—COOH
adj
Química

Sòlid cristal·lí, de color blanc, que es fon a 152°C, soluble en alcohol i acetona, lleugerament soluble en aigua.

És preparat industrialment oxidant en fase líquida, als voltants de 80°C, la barreja de ciclohexanol i ciclohexanona provinent de l’oxidació del ciclohexà. L’oxidació pot ésser feta amb àcid nítric diluït (catalitzador a base de coure i vanadi) o amb aire (àcid acètic com a diluent, acetals de manganès i de coure com a catalitzadors). La principal utilització de l’àcid adípic és en la fabricació del niló 66, de manera directa per a obtenir l’adipat d’hexametilendiamina i també de vegades indirectament per a obtenir la diamina (passant per l’adiponitril). Altres aplicacions són la fabricació de polièsters (saturats —per a poliuretanes— i insaturats —per a resines polièster) o bé d’adipats. Com que l’àcid adípic és totalment innocu, és emprat també com a additiu alimentari (especialment com a acidulant i per a preparar llevats químics).