àcid de Brønsted i Lowry

m
Química

Qualsevol substància donadora d’ions hidrogen o protons independentment de quina sigui la seva càrrega elèctrica i el dissolvent que la conté.