àcid fluorosilícic

hexafluorosilicat d’hidrogen, HSiF
m
Química

Substància que només és coneguda en dissolució, on es comporta com un electròlit fort.

Hom l’obté mitjançant la reacció 6HF + SiO2 →H2SiF6 + 2H2O o per hidròlisi aquosa del SiF4; en fase de vapor es dissocia en els seus components: H2SiF6 ⇋(HF)2 + SiF4. Amb els metalls forma fluorosilicats, segons la reacció Zn + H2SiF6 →ZnSiF6 + H2 ↑. És emprat com a agent esterilitzador.