àcid glicèric

àcid α,β-dihidroxipropiònic, CH₂OHCHOHCOOH
adj
Química

Hidroxiàcid obtingut a partir de l’àcid α,β-dibromopropiònic per tractament amb òxid d’argent.

Hom els coneix en les dues formes òpticament actives, L (o +) i D (o ―), i com a racèmic (DL).