àcid gras omega-6

m
Alimentació

Conjunt d’àcids grassos poliinsaturats que contenen dos o més dobles enllaços en l’estructura química i que tenen el primer doble enllaç o insaturació en l’àtom de carboni terminal no carboxílic número 6.

L’àcid cis-linoleic (18:2 ω-6) és un àcid gras essencial, és a dir, que s’ha d’ingerir per mitjà de l’alimentació perquè l’organisme humà no és capaç de sintetitzar-lo. Aquest es transforma en àcid araquidònic (20:4 ω-6), una molècula precursora de les prostaglandines, els leucotriens i els tromboxans, alguns dels quals estan relacionats amb els processos d’inflamació. No obstant això, a partir de l’àcid araquidònic també en deriven substàncies antiinflamatòries, per la qual cosa, actualment, es considera incorrecte catalogar els àcids grassos omega-6 com a proinflamatoris i, per tant, no cardiosaludables. Són fonts alimentàries d’àcids grassos omega-6 els olis vegetals (gira-sol, blat de moro, càrtam, germen de blat, llavor de raïm, soja i cacauet), els greixos animals i la fruita seca. Les dietes occidentals solen ser molt més riques en àcids grassos omega-6 que en àcids grassos omega-3.